01874 749092

Mwynhewch Ddiwrnod Da Allan!

Cynigiwn ichi brofiad heb ei ail yng nghwmni’r anifeiliaid yn y Bannau a ledled Cymru. Bydd arian o bob profiad yn mynd i achosion da, tra’ch bod chi’n mwynhau cerdded y defaid, troedio gyda’r moch neu ymlwybro ar draws y Bannau gyda’r mulod bach.

Porwch drwy ein profiadau unigryw sydd wedi’u lleoli ar draws Bannau Brycheiniog.

Jacob Sheep Trekking on the Brecon Beacons with Good Day Out

Mae Good Day Out yn falch o roddi cyfran o bob gwerthiant i amrywiol elusennau ac achosion da yng Nghymru a’r DU. Ni fyddai hyn wedi bod yn bosibl heb ein noddwyr isod.

where Good Day Out gets their funding